Програм сарадње у областима физичке културе и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства спорта и туризма Републике Белорусије за 2017–2018. годину

Приликом званичне посете високе делегације Републике Србије Републици Белорусији, у Минску, 26. јануара, потписан је Програм сарадње у областима физичке културе и спорта са Белорусијом за 2017. и 2018. годину.

У настојању да промовишу сарадњу у областима физичке културе и спорта на националном нивоу, као и на нивоу организација у областима физичке културе и спорта, у Београду је у јуну 2014. године, током посете председника Републике Белорусије између ресорних министарстава две државе закључен Споразум о сарадњи у областима физичке културе и спорта. На основу утврђених приоритетних праваца заједничког деловања у овом кровном документу, две стране су договориле интензивирање сарадње и кроз израду посебног програма.

Програм сарадње садржи календар конкретних спортских догађаја и такмичења која ће се током 2017. и 2018. године организовати у Србији и Белорусији, а на којима је очекивано учешће спортиста и тимова обеју страна. Поред тога, овим двогодишњим документом предвиђени су и други видови остваривања билатералне сарадње у области спорта кроз размену искуства, знања и информација државних органа, спортских научних и истраживачких центара, анти-допинг агенција и других релевантних спортских субјеката.

Министарство омладине и спорта, посебну пажњу у раду посвећује успостављању и унапређењу међународне сарадње у областима омладине и спорта. Поред Споразума о сарадњи у области спорта, ово министарство од 2014. године има потписан и посебан споразум о сарадњи у области омладине са Министарством образовања Републике Белорусије.

 

 

 

Top