Otvorena konferencija "Zajedno za mlade"

„Smatram da je zadatak svih nas, ministarstva, jedinica lokalnih samouprava i nevladinih organizacija da vidimo šta je ono što u narednom periodu zaista možemo da uradimo za mlade u Srbiji, a ne da se osvrćemo na rezultate koje smo postigli u prošlosti. Svaka institucija, grad i opština moraju biti dom mladih i moraju imati otvorena vrata za sve mlade. Važno je da se čuje glas mladih na lokalu, njihove potrebe i konkretni planovi i predlozi za poboljšanje položaja mladih u celoj zemlji. Verujem da je to i glavna poruka ove konferencije“, rekao je ministar Udovičić.

konfzajednozamlade

Cilj skupa je da kroz dijalog republičkih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnika, pokrenu pitanja zajedničkih ciljeva razvoja omladinske politike u lokalnoj zajednici, ali i na regionalnom i republičkom nivou.

Poseban deo konferencije bio je i prvi sastanak Mreže za mlade, zasnovane na potrebi za još jačim međuinstitucionalnim umrežavanjem i kreiranjem jedinstvene onlajn platforme za razmenu stručnog mišljenja i otvorenog dijaloga između predstavnika gradova i opština, kao i relevantnih nevladinih organizacija, a koje se bave pitanjima omladinske politike. Mreža za mlade je mehanizam koji omogućava da se lokalne samouprave međusobno upoređuju i saznaju u kojim oblastima rada i na koji način mogu da unaprede efikasnost i kvalitet svojih usluga.

Top