Omladinska konferencija Evropske unije „Spremni za život - spremni za društvo"

Omladinska konferencija u Amsterdamu (4‒7. april) predstavlja prvu konferenciju u sklopu petog ciklusa strukturiranog dijaloga u narednih godinu i po, za vreme trio predsedavanja Savetom Evropske unije Holandija–Slovačka–Malta. Cilj ove konferencije je da se istraže mogućnosti, izazovi i gorući problemi sa kojima se mladi u Evropi suočavaju, kako bi se omogućilo mladima da budu uključeni u različitu, povezanu i inkluzivnu Evropu („spremni za život - spremni za društvo"). Tokom radionica, radnih poseta i plenarnih sednica, učesnici su pozvani da podele svoja mišljenja i iskustva, kao i da diskutuju o temama koje su u vezi s ciljem konferencije. Tokom predsedavanja Savetom Evropske unije, Holandija želi da skrene pažnju na prioritet koji je postavila ‒ prevencija nasilnog ekstremizma i unapređenje međusektorske saradnje kako bi se ojačalo učešće mladih koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja. Kao rezultat konferencije očekuje se da nastanu okvirne smernice i vodeća pitanja koja će činiti osnovu za širi obim konsultacija s mladima i kreatorima politika. Ove konsultacije će se održati posle konferencije u Amsterdamu i predstavljaće osnovu za izradu Zajedničkih preporuka tokom konferencije koja će biti održana u Slovačkoj.

Na sastanku predstavnika državnih organa zaduženih za mlade koji se održava posle konferencije (7‒8. april), učesnici će razgovarati o međusektorskoj saradnji kako bi se ojačalo angažovanje mladih koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja i prevencija nasilnog ekstremizma. Polaznu osnovu za ovaj sastanak predstavlja  istraživanje na koji način omladinski rad, omladinska politika i vršnjačko učenje mogu da doprinesu i kreiranju odgovora na ova pitanja.

Delegaciju Republike Srbije na ovom skupu čine Snežana Klašnja, pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta, Jelena Stojanović iz Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada i Vladan Đukanović, predstavnik Krovne organizacije mladih Srbije.

Mladi u Republici Srbiji i sva zainteresovana stručna javnost biće blagovremeno obavešteni o zaključcima i preporukama koje budu nastale kao rezultat intenzivnog rada kako predstavnika državnih organa nadležnih za mlade, tako i predstavnika mladih, tokom oba ova događaja.

Top