Омладинска конференција Европске уније „Спремни за живот - спремни за друштво"

Омладинска конференција у Амстердаму (4‒7. април) представља прву конференцију у склопу петог циклуса структурираног дијалога у наредних годину и по, за време трио председавања Саветом Европске уније Холандија–Словачка–Малта. Циљ ове конференције је да се истраже могућности, изазови и горући проблеми са којима се млади у Европи суочавају, како би се омогућило младима да буду укључени у различиту, повезану и инклузивну Европу („спремни за живот - спремни за друштво"). Током радионица, радних посета и пленарних седница, учесници су позвани да поделе своја мишљења и искуства, као и да дискутују о темама које су у вези с циљем конференције. Током председавања Саветом Европске уније, Холандија жели да скрене пажњу на приоритет који је поставила ‒ превенција насилног екстремизма и унапређење међусекторске сарадње како би се ојачало учешће младих који се суочавају са проблемима менталног здравља. Као резултат конференције очекује се да настану оквирне смернице и водећа питања која ће чинити основу за шири обим консултација с младима и креаторима политика. Ове консултације ће се одржати после конференције у Амстердаму и представљаће основу за израду Заједничких препорука током конференције која ће бити одржана у Словачкој.

На састанку представника државних органа задужених за младе који се одржава после конференције (7‒8. април), учесници ће разговарати о међусекторској сарадњи како би се ојачало ангажовање младих који се суочавају са проблемима менталног здравља и превенцијa насилног екстремизма. Полазну основу за овај састанак представља  истраживање на који начин омладински рад, омладинска политика и вршњачко учење могу да допринесу и креирању одговора на ова питања.

Делегацију Републике Србије на овом скупу чине Снежана Клашња, помоћник министра у Министарству омладине и спорта, Јелена Стојановић из Националне Асоцијације Практичара/ки Омладинског Рада и Владан Ђукановић, представник Кровне организације младих Србије.

Млади у Републици Србији и сва заинтересована стручна јавност биће благовремено обавештени о закључцима и препорукама које буду настале као резултат интензивног рада како представника државних органа надлежних за младе, тако и представника младих, током оба ова догађаја.

Top