Ljubav, vera, nada: Udovičić otvorio preduzeće za zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom

On je istakao da u Srbiji trenutno živi između 700 i 800.000 ljudi sa invaliditetom od čega je 20,6 % mlađe od 24 godine.

,,Formiranje socijalnog preduzeća, kao mesta gde se mladi iz osetljivih grupa obučavaju, a njih 20 će se i zaposliti, izuzetno je važno jer omogućava inkluziju ovih predivnih mladih ljudi u sve društvene procese", rekao je Udovičić.

Sajkas3

On je naglasio da je ministarstvo kroz Nacionalnu strategiju za mlade, kao osnovne principe prepoznalo obezbeđivanje istih prava za sve mlade, pravo na jednaku šansu, na učenje i lični razvoj. Mladi sa smetnjama u razvoju su često, kaže Udovičić, zanemareni od strane društva i diskriminisani kada je reč o zapošljavanju.

,,Mi želimo to da promenimo, da kroz kontinuiranu i stručnu podršku omogućimo mladima da se razvijaju u skladu sa svojim sposobnostima, da izgrade samopouzdanje i budu samostalni. Uključivanje mladih iz osetljivih grupa kroz zapošljavanje i samozapošljavanje je polazna osnova za izjednačavanje mogućnosti i unapređenje njihovog položaja", kazao je ministar omladine i sporta.

Ministarstvo omladine i sporta finansiralo je adaptaciju i nabavku opreme za osnivanje socijalnog preduzeća sa 5,2 miliona dinara, a Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja podržalo je projekat sa 800,000 dinara.

Ovaj projekat je i deo Programa Vlade Srbije ,,Godina preduzetništva" u okviru kog je za socijalno preduzetništvo opredeljeno 30 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Sajkas

Top