Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu, raspisuje konkurse za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora:

1. Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou

Rok za dostavljanje predloga projekata je 10. oktobar 2014. godine. 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

2. Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 10. oktobar 2014. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

3. Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 10. oktobar 2014. godine. 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Pravo učešća na konkursima:

Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11)  i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursima 2 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona  +381 1131 30 919 za konkurs 1 i na broj telefona + 381 11 311 33 19 za konkurse 2 i 3 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Top