Državni sekretar Stanić na Konferenciji ,,Jadransko-jonska inicijativa i zajednički izazovi i mogućnosti u oblasti mladih”

Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Darko Stanić učestvovao je na konferenciji posvećenoj jačanju jadransko-jonske saradnje u oblasti omladinske politike 4. i 5 aprila u Budvi  u organizaciji Ministarstva sporta i mladih Crne Gore a u sklopu crnogorskog predsedavanja  Jadransko-jonskom inicijativom.

Konferenciju je otvorio ministar sporta i mladih Crne Gore Nikola Janović a prisutnima su se tom prilikom obratili i ambasador Fabio Pigliapoco, prethodni Generalni sekretar Jadransko-jonske inicijative i ambasadorka Mariz Davije, šef misije OEBSA u Crnoj Gori, uz čiju podršku je organizovana Konferencija.

Na panelu posvećenom zajedničkim izazovima i mogućnostima  za mlade u regionu državni sekretar Darko Stanić je istakao značaj razmatranja pitanja mladih u okviru jadransko –jonske inicijative. Predstavio je  dostignuća u oblasti omladinske politike u Srbiji  i aktivnosti koje se preduzimaju na međunarodnom planu u cilju unapređenja kvaliteta života mladih.  

,,U regionu delimo mnoge sličnosti u istorijskom i kulturnom kontekstu i imamo jasnu opredeljenost za saradnju i stvaranje stabilnih društava. Stoga, zajedničko delovanje i povezivanje mladih može doprineti intenziviranju razmene znanja i iskustava po pitanju različitih procesa, uspostavljanju uspešnih kanala komunikacije i saradnje u regionu“, rekao je  je Stanić i dodao ,, Srbija je dala veliki doprinos uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih u cilju intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru, unapređenju interkulturalnog dijaloga, aktivizma, socijalne uključenosti i mobilnosti mladih na prostoru zapadnog Balkana.“ U izlaganju  državni sekretar Stanić je istakao i da je  Novi Sad omladinska prestonice Evrope 2019. godine i kulture 2021. godine te da je ove godine Srbija regionalni centar omladinskih dešavanja pozvaši učesnike da dođu u Srbiju i uključe se u ista.

Konferencija je okupila oko 50 predstavnika država Jadransko-jonske inicijative zaduženih za omladinsku politiku, Evropske Unije, međunarodnih i regionalnih organizacija i nevladinih organizacija. Ispred Srbije, učestovali su i savetnica ministra Snežana Klašnja i ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac.

Zemlje članice Jadransko-jonske inicijative su  su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija, Srbija , Severna Makedonija i Crna Gora. Sedištge Sekretarijata je u Ankoni. Generalni sekretar je italijanski ambasador Đovani Kastelaneta. Akcioni plana Strategije za Jadransko-jonski region naglašava   važnost usaglašavanja aktivnosti koje zemlje kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU iz Jadransko-jonskog regiona, već sprovode u okviru „Berlinskog procesa" na jačanju saobraćajne i energetske infrastrukture, povezivanju mladih, razvoju privrede i snažnijem uključivanju institucija civilnog društva. Crna Gora predsedava Jadransko-jonskom inicijativom od 1. juna 2018. do 31. maja 2019. godine, nakon čega  Srbija preuzima predsedavanje.

 

Top