Apel MOS-a i MUP-a da se večerašnja utakmica održi u duhu tolerancije i fer pleja

Cilj sastanka je da se se spreče nemiri i incidenti na finalnoj seriji. Svi učesnici sastanka upućuju zajednički apel da se utakmica održi u duhu tolerancije i fer pleja.

,,Želja je da sve ostane na nivou uspeha našeg sporta i da se ta slika ne kvari nemirima od pre dva dana čiji smo svedoci bili“, rečeno je na sastanku. Predstavnici ministarstava upozorili su da će biti preduzete najrigoroznije mere prema svima koji pokušaju da izazovu nemire na večerašnjoj utakmici.

Top