Кабинет

Шеф кабинета

Уна Павловић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд канцеларија број 40, приземље, источно крило

Тел: 011 313 09 12, 311 76 28 ФаксС: 011 313 09 15 Ел. пошта: kabinet@mos.gov.rs 

Служба за односе с јавношћу:

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд канцеларија број 341, 3. спрат, источно крило

Тел: 011 301 43 41, 311 19 75 Е-пошта: press@mos.gov.rs

Назад