Стратегијa развоја спорта

Наслов Тип документа
Извештај о спровођењу стратегије развоја спорта и акциони план за период 2017. година Icon PDF
Извештај о спровођењу стратегије развоја спорта и акциони план за период 2016. година Icon PDF
Извештај о спровођењу стратегије развоја спорта и акциони план за период 2015. година Icon PDF
Анализа реализације стратегије развоја спорта и акциони план за период 2014-2018. године Icon PDF
Програм развоја спорта Icon PPTX
Приручник за израду програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе Icon PDF
Подршка јединицама локалних самоуправа у креирaњу и имплементацији стратегије- систем едукације Icon PDF
Писмо за ЈЛС у вези са Програмом развоја спорта Icon PDF
Планирање и спровођење Програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе Icon PPTX
Извештај са конференције Локалне заједнице у области спорта Icon PDF
Приручник за финансирање програма и развој спорта у јединицама локалне самоуправе Icon PDF
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године Icon PDF
Извештај по основу програма јавне расправе о предлогу Националне стратегије за развој спорта за период 2014-2018. Icon PDF
Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године Icon PDF
Акциони план за спровођење развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године Icon PDF
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 16.