Правилник о регистру

Наслов Тип документа
Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења друштава и савеза у области спорта Icon PDF
Регистрациона пријава Icon PDF
Образац 2 - Брисање из регистра стр.3 Icon PDF
Образац 2 - Брисање из регистра стр.2 Icon PDF
Образац 2 - Брисање из регистра Icon PDF
Додатак 01 - Пријава промене назива Icon PDF
Додатак 02 - Пријава промене седишта Icon PDF
Додатак 03 - Пријава промене заступника Icon PDF
Додатак 04 - Пријава промене статута Icon PDF
Додатак 05 - Пријава промене гране/дисциплине/области Icon PDF
Додатак 06 - Пријава промене трајања Icon PDF
Додатак 07 - Пријава промене уписа/брисања забелешке Icon PDF
Додатак 08 - Пријава промене разуна у банци/контакт података Icon PDF
Додатак 09 - Пријава промене делатности Icon PDF
Додатак 10 - Пријава промене - Покретање поступка ликвидације Icon PDF
Додатак 11 - Пријава промене - Обустава поступка ликвидације Icon PDF
Додатак 12 - Пријава промене - Покретање поступка стечаја Icon PDF
Додатак 13 - Пријава промене - Обустава стечајног поступка Icon PDF
Додатак 14 - Пријава промене огранка Icon PDF
Додатак 15 - Пријава промене о регистрованом огранку Icon PDF
Додатак 16 - Пријава промене чланства Icon PDF
Додатак 17 - Пријава података о привредној делатности Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 22.