Одлуке

Наслов Тип документа
Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
13-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
12 - Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. Icon PDF
11 - Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. Icon PDF
10 - Одлука о изменама и допуни одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС, ССС, који се финансирају из буџета РС за 2017. Icon PDF
9-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
8-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
7-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
6-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
5-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
4-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике србије за 2017. годину, Број 451-02-19422016-03 Icon PDF
4-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
3-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике србије за 2017. годину, Број 451-02-19422016-03 Icon PDF
3-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
2-Одлука о изменама одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2017 Icon PDF
2-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
1-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину, Број 451-02-19422016-03 Icon PDF
1-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлуку о изменама одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности који се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлукa о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 26.