Вести

Datum: 30.06.2020

Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za prijavu predloga programa odnosno projekata: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

Datum: 30.06.2020

Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za prijavu predloga programa odnosno projekata: Godišnji programi odnosno projekti u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

Datum: 30.06.2020

Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za prijavu predloga programa odnosno projekata: Izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osobama sa invaliditetom

Datum: 09.05.2017

Raspisan javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto”

Datum: 09.05.2017

Raspisan javni poziv za godišnje programe/projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

Datum: 12.05.2016

Raspisan javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto”

Datum: 12.05.2016

Raspisan javni poziv za godišnje programe–projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije


Stranica 1 od 1
Top