Udovičić: Glas mladih sa Kosova da se jače čuje

„Želimo da se glas mladih sa Kosova jače čuje. Ne delimo mlade i na to odakle dolaze. Zato smo danas ovde. I ne samo danas, redovno smo s našim narodom, ma u kom kraju Srbije da žive. Svim svojim akcijama dokazujemo da smo uvek uz svoj narod, da želimo svima da omogućimo jednake šanse za normalan život. Strategijom za mlade pravimo sistem kojim želimo da stvorimo jednake uslove za sve mlade da mogu u potpunosti da razviju sve svoje potencijale, bez obzira na to da li žive u Subotici, Valjevu, Vranju ili ovde, u Kosovskoj Mitrovici. I ovde, kao i u drugim delovima Srbije, najveći problem s kojim se mladi suočavaju je nezaposlenost. Moramo stvoriti uslove da se otvaraju radna mesta, da mladi imaju perspektivu da, da lakše dolaze do posla i da imaju dobre uslove da stvaraju porodice i žive od svog rada. To je zadatak celog društva i uveravam vas da Vlada Srbije svakodnevno neumorno radi na ostvarivanju ovog, za sve nas, najvažnijeg, cilja“, poručio je ministar Udovičić danas u Kosovskoj Mitrovici.

Nacionalna strategija za mlade se odnosi na period od narednih deset godina i postavlja smernice i ciljeve za efikasno rešavanje problema mladih, koje će omogućiti da se njihov glas jače čuje, poveća učešće u svim segmentima života i omogući da dobiju najbolje šanse da ispune sve svoje potencijale.

Misija Ministarstva omladine i sporta je organizovano i sistemsko sprovođenje mera na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou koje imaju za cilj poboljšanje položaja mladih i kvaliteta njihovog života.

Principi na kojima se zasniva Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine su: podrška ličnom i društvenom osnaživanju mladih; ravnopravnost, zabrana diskriminacije i poštovanje ljudskih prava; jednake šanse za sve; značaj mladih i njihove društvene uloge; aktivno učešće mladih i saradnja; društvena odgovornost i solidarnost.

Današnjem predstavljanju Nacionalne strategije za mlade u Kosovskoj Mitrovici prisustvovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, kojem je ministar Udovičić zahvalio na podršci i pomoći. Naredna javna rasprava o Strategiji za mlade biće održana sutra u Beogradu.

Top