Učesnici prve Akademije omladinske politike u poseti Ministarstvu omladine i sporta

U okviru programa prve Akademije omladinske politike dvadeset mladih učesnika je posetilo Ministarstvo omladine i sporta i upoznalo se sa osnovnim pravcima delovanja Ministarstva u oblasti razvoja i sprovođenja omladinske politike u Srbiji i radom Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Polaznike Akademije je pozdravila pomoćnica ministra Snežana Klašnja, a kroz direktan razgovor polaznici su diskutovali sa predstavnicima Sektora za omladinu  i Fonda za mlade talente o konkretnim aktivnostima i procesima, oblicima podrške i saradnje, planovima i sl.

Akademija omladinske politike je jednosemestralni edukativni program koji je  pokrenula Krovna organizacija mladih Srbije je u okviru projekta „Iskorak”, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, a u okviru kojeg će učesnici moći da se upoznaju sa strukturom omladinske politike, načinima aktivnog učešća, trenutno aktuelnim procesima i razviju veštine i kompetencije koje su im potrebne za dalji razvoj njihovih potencijala.

Tokom četvoromesečnog programa, polaznici će imati priliku da se susretnu sa  iskusnim predavačima, omladinskim radnicima i aktivistima i razmene ideje o tome kako doprineti borbi za interese mladih, njihovom većem učešću u društvu i procesima donošenja odluka, kao i da posete relevantne institucije i partnere.

Top