Šesta sednica Saveta za mlade održana u novom sastavu

 

S obzirom da je u prethodnom periodu Ministarstvo omladine i sporta iniciralo i dobilo rezultate dva važna istraživanja, Savetu su predstavljeni ključni nalazi. Predstavnice Ekonomskog instituta, kao realizatora istraživanja o preduzetništvu mladih, govorile su o rezultatima studije i preporukama za unapređivanje regulatornog okvira za bavljenjem preduzetnišvom u tri izabrane delatnosti. Članovi Saveta podržali su izradu ovako sveobuhvatne studije uz spremnost da i sami dostave svoje viđenje preporuka za poboljšanje preduzetničkog ambijenta za mlade. Ključne rezultate i uočene trendove u stavovima, položaju i potrebama mladih, predstavile su istraživačice agencije Ninamedia.

Naredna sednica Saveta za mlade planirana je u drgugoj polovini januara 2017. godine kada se očekuje da će članovima biti predstavljen radni nacrt izmena i dopuna Zakona o mladima i kada bi Savet formulisao preporuke ka Vladi i resornim ministarstvima za unapređenje propisa i akata javne politike u cilju podrške omladinskom preduzetništvu.

Top