Šesta sednica Saveta za mlade održana u novom sastavu

Datum: 30.12.2016 | Kategorija: Omladina,

Šesta sednica Saveta za mlade održana je u sredu 28. decembra 2016. godine u Palati Srbija u izmenjenom sastavu, imajući u vidu konstituisanje novih vlada na republičkom i pokrajinskom nivou. Prisutnima su predstavnjene ključne aktivnosti u oblasti omladine tokom 2016. godine kao i planirane aktivnosti i budžet za 2017. godinu. Poseban akcenat stavljen je na rad na izmenama i dopunama Zakona o mladima.

 

S obzirom da je u prethodnom periodu Ministarstvo omladine i sporta iniciralo i dobilo rezultate dva važna istraživanja, Savetu su predstavljeni ključni nalazi. Predstavnice Ekonomskog instituta, kao realizatora istraživanja o preduzetništvu mladih, govorile su o rezultatima studije i preporukama za unapređivanje regulatornog okvira za bavljenjem preduzetnišvom u tri izabrane delatnosti. Članovi Saveta podržali su izradu ovako sveobuhvatne studije uz spremnost da i sami dostave svoje viđenje preporuka za poboljšanje preduzetničkog ambijenta za mlade. Ključne rezultate i uočene trendove u stavovima, položaju i potrebama mladih, predstavile su istraživačice agencije Ninamedia.

Naredna sednica Saveta za mlade planirana je u drgugoj polovini januara 2017. godine kada se očekuje da će članovima biti predstavljen radni nacrt izmena i dopuna Zakona o mladima i kada bi Savet formulisao preporuke ka Vladi i resornim ministarstvima za unapređenje propisa i akata javne politike u cilju podrške omladinskom preduzetništvu.

Nazad