Sastanak ministra Udovičića sa specijalnom izaslanicom za mlade Generalnog sekretara UN

Srbija - pouzdan partner u sprovođenju programa i projekata Ujedinjenih nacija; pokrenuta inicijativa za nove resursne centre za promociju Agende 2030 širom zemlje

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić danas se u Beogradu sastao sa specijalnom izaslanicom za mlade Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Džajatmom Vikramanajake i obavio sadržajan i konstruktivan razgovor o dosadašnjoj uspešnoj saradnji i nastavku učešća Srbije u programima i projektima UN.

Tokom sastanka, ministar Udovičić je delegaciji Ujedinjenih nacija predstavio zakonske okvire i konkretne oblike sprovođenja omladinske politike Srbije, uz poseban osvrt na Nacionalnu strategiju za mlade za period 2015-2025, njenu usklađenost sa ciljevima Agende 2030 Ujedinjenih nacija za održiv razvoj, Fond za mlade talente, rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih i ostale modele kojima se poboljšava položaj omladine i njihovo učešće u društvu.

„Ponosan sam što je Srbija ponovo pohvaljena i prepoznata kao pouzdan partner u sprovođenju programa i projekata za omladinu Ujedinjenih nacija i Agende 2030. Drago mi je da smo, kroz sastanak sa specijalnom izaslanicom za mlade Generalnog sekretara, gospođom Vikramanajake, potvrdili da je naša Nacionalna strategija za mlade za period 2015-2025 u potpunosti u skladu sa Ciljevima platforme agende održivog razvoja  – što je istaknuto i na nedavno održanom EKOSOK globalnom Omladinskom forumu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovom prilikom smo pokrenuli i inicijativu da se uspostave uslužni resursni centri širom Srbije, u kojima bi lokalna omladinska udruženja radila na promociji i primeni Agende 2030. Razmatrana su i prateća praktična pitanja za realizaciju ove ideje, i predloženi modeli finansiranja iz fondova Ujedinjenh nacija i putem konkursa našeg Ministarstva. Ovi zaključci i pozitivne ocene predstavljaju važan podstrek da nastavimo posvećeno da radimo na unapređenju perspektive za našu omladinu i njihovom još aktivnijem uključivanju u društvene tokove u zemlji i šire“, naglasio je ministar Udovičić.

Top