Sa mladima, za mlade - Završen projekat „Danas mladi, sutra lideri”

Datum: 18.09.2020 | Kategorija: Vesti, Omladina,

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić dodelio je sertifikate polaznicima radionica u okviru projekta „Danas mladi, sutra lideri”, čime je projekat završen. Tokom 18 meseci realizacije projekta održane su radionice u sedam gradova i opština u Srbiji, koje je pohađalo više od 200 mladih ljudi između 16 i 26 godina, sa ciljem da im se omogući ravnopravan pristup znanjima, tehnikama i veštinama koje zahteva savremeno tržište rada.

„Vlada Republike Srbije prepoznaje značaj i važnost ulaganja u mlade koji svojom energijom i idejama doprinose još bržem napretku Srbije. Sticanjem novih znanja i veština mladi utiču na svoju, a time i sadašnjost i budućnost svih nas, jer oni su naš motiv i pokretačka snaga. Srbija ima obrazovane, ambiciozne i vredne mlade ljude, spremne da se suoče sa svim izazovima, a mi ćemo nastaviti da osluškujemo njihove potrebe, ulažemo u njihovu budućnost i omogućimo da im se ispune snovi, ovde, u našoj Srbiji”, izjavio je ministar Vanja Udovičić.

Projekat „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vredan 4,7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta,  koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. godine.

Projektni tim „Danas mladi, sutra lideri” osnovao je i Omladinski resursni centar u Novom Sadu i platformu „Hoću da radim” koja će nastaviti sa podrškom mladima prilikom zapošljavanja, kroz usluge karijernog savetovanja i organizovanja obuka.

 

 

 

Nazad