Ruska Federacija ‒ održavanje međunarodnih omladinskih foruma

Registracija za učesnike iz inostranstva je pored ruskog otvorena i na engleskom jeziku preko informacionog sistema „Omladine Rusijeˮ na internet adresi ais.fadm.gov.ru, preko koje se svi zainteresovani mogu detaljnije informisati o planiranim događajima.

Top