Rezultati Javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju

Ministarstvo je i ove godine nastavilo sa podrškom aktivnostima i projektima kojima se razvijaju servisi, usluge i mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju, a u cilju stimulisanja različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. U tom cilju, Ministarstvo omladine i sporta je u okviru Javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju koji je raspisan 4. marta 2016. godine, na osnovu predloga komisije, od pristiglih 101 predloga projekata, odabralo 28 projekata koji će se finansirati u ukupnom iznosu od 61,596,045.00 dinara.

Za realizaciju oblasti 1: Sprovođenje programa omladinskog preduzetništva podržano je 7 projekata, oblasti 2: Sprovođenje programa koji povećavaju zapošljivost mladih – 14 projekata, oblasti 3: Sprovođenje programa za zapošljavanje mladih koji se suočavaju sa dodatnim barijerama prilikom ulaska na tržište rada – 3 projekta, dok je ra realizaciju oblasti 4: Razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju podržano 4 projekta.

Ministarstvo omladine i sporta je, kao glavni strateški cilj, tri godine unazad postavilo upravo unapređenje zapošljivosti i uslova za zapošljavanje mladih. Podrška zapošljavanju mladih i omladinskom preduzetništvu jedan je od ciljeva Nacionalne strategije za mlade 2015-2025. godine. Ovim konkursom, Ministarstvo omladine i sporta nastoji da pruži podršku većem broju programa ili projekata realizovanih kroz multisektorska partnerstva kojima će se ostvariti sledeći ključni rezultati: ponuđeni održivi mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju koji mogu da se multiplikuju, pokrenuti omladinski preduzetnički poduhvati, podržano otvaranje novih radnih mesta za mlade, povećan broj ponuđenih programa za zapošljavanje mladih koji se suočavaju sa dodatnim barijerama prilikom ulaska na tržište rada, obuhvat mladih koji su prošli kroz programe za povećanje zapošljivosti mladih (radne/stručne prakse, obuke  i sl.).

Za preostali deo neraspoređenih sredstava, u iznosu do 15,403,955.00 dinara, Ministarstvo će raspisati novi konkurs.

Rezultate Javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju možete preuzeti OVDE.

Pitanja u vezi sa rezultatima konkursa možete uputiti putem mejla: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili telefona: 011 313 09 18.

Čestitamo svim podnosiocima projekata kojima su odobreni projekti za realizaciju i želimo puno uspeha u sprođenju istih.

 
Top