Regionalna kancelarija za saradnju mladih raspisuje konkurs za angažovanje novog osoblja

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RKSM) predstavlja nezavisni institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, koji je uspostavljen sporazumom potpisanim 4. jula 2016. godine u Parizu. Ugovorne strane su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Misija RKSM je:

 • podsticanje razmena mladih i njihovih ideja, kao osnove buduće saradnje u regionu, zasnovane na vrednostima koegzistencije, tolerancije i poštovanja ljudskih prava i raznolikosti, kao i posvećenosti principima inkluzije i bezbednosti;
 • unapređenje regionalne saradnje među mladima i institucijama koje se bave mladima i obezbeđivanje implementacije zajedničkih programa za mlade koji se fokusiraju na principe demokratskog upravljanja, održivog ekonomskog rasta, obrazovanja i inovacija;
 • koordinacija saradnje mladih zapadnog Balkana.

Nakon izbora Generalnog sekretara i Zamenika generalnog sekretara, RKSM je objavila konkurs za sledeće pozicije administrativnog, programskog i pomoćnog osoblja:

 

 1. Finance and Administration Officer (Head Office in Albania)
 2. Office Manager (Head Office in Albania)
 3. Programme Officer (Head Office in Albania)
 4. Communication Officer (Head Office in Albania)
 5. Finance and Administration Assistant (Head Office in Albania)
 6. Local Branch Officer Albania (Head Office in Albania)
 7. Local Branch Officer Bosnia and Herzegovina (Local branch in Bosnia and Herzegovina)
 8. Local Branch Officer Kosovo* (Local branch in Kosovo*)
 9. Local Branch Officer Macedonia (Local branch in Macedonia)
 10. Local Branch Officer Montenegro (Local branch in Montenegro)
 11. Local Branch Officer Serbia (Local branch in Serbia)

Rok za apliciranje je do 2. juna 2017. godine do 18 časova po srednjoevropskom vremenu.

Detaljan opis i neophodni uslovi koje kandidati moraju zadovoljiti za navedene pozicije, postupak apliciranja, kao i informacije u vezi sa konkursom za sva oglašena radna mesta, mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici RKSM www.roadtoryco.com.


*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Top