Reformom srednjeg stručnog obrazovanja za učenje na radnom mestu

Tema konferencije bili su do sada postignuti rezultati u oblasti reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Republici Srbiji. Uvođenjem kooperativnog modela zasnovanog na elementima dualnog sistema obrazovanja do sada je modernizovano 59 stručnih profila koje pohađa 43% od ukupno upisanih učenika u srednje stručne škole. U okviru GIZ – VET projekta razvijeni su i modernizovani profili: industrijski mehaničar, bravar-zavarivač i električar a neki učenici koji su završili školovanje po ovom sistemu već su dobili zaposlenje u kompanijama gde su obavljali praksu.

vet-foto

Imajući u vidu važnost sticanja praktičnih i neposredno upotrebljivih znanja i veština po zapošljivost mladih, predstavnici Ministarstva omladine sporta učestvovali su u radnoj grupi fokusiranoj na karijerno vođenje i savetovanje i osnaživanje za preduzetničke poduhvate kao i u radnoj grupi koja je razmatrala stručno obrazovanje u kontekstu sredstva za socijalnu inkluziju mladih u riziku. Snežana Klašnja, pomoćnik ministra za omladinu, naglasila je važnost korišćenja usluga karijernog savetovanja i informisanja kao i značaj veština upravljanja karijerom, posebno u periodima tranzicije između različitih nivoa obrazovanja. U zaključnim preporukama, istaknuta je uloga omladinskih radnika kao resursa za reintegraciju mladih koji su rano napustili školovanje i tako povećali rizik od marginalizacije u društvu i dugoročne nezaposlenosti.

Više informacija o konferenciji kao i prezentovane materijale možete preuzeti OVDE.

Top