Reakcija na saopštenja Plivačkog saveza Srbije 

Plivačkom savezu je ukinuto finansiranje jer je prekršio zakon, a to je konstatovao sud u pravosnažnoj presudi. Protivzakonito su postupili u slučaju prijema u članstvo sportske organizacije u taj savez i ta presuda nema apsolutno nikakve veze sa trošenjem sredstava od strane Saveza. Ponavljamo, zakon mora jednako da važi za sve i da se sprovodi. Ne sme biti nikakvih izuzetaka.

Ne znajući koje saopštenje rukovodstva Plivačkog saveza je relevantno, želimo da naglasimo da je ovakvo javno istupanje PSS najbolja potvrda u kojoj meri i koliko su ljudi koji rukovode tim savezem spremni na sve kako bi pokušali da opravdaju svoj nemar i neodgovornost.

Ako neko ko je od strane Prekršajnog suda proglašen odgovornim za postupanje suprotno zakonu kao sledeći korak vidi pokretanje upravnog spora, onda je vrlo jasno koliko apsolutno nema čak ni elementarne odgovornosti da se ozbiljno pristupi rešavanju problema u tom savezu.

To što rukovodstvo jednog saveza sebi dozvoljava da omalovažava druge sportove, za svaku je osudu, a posebno je nedopustiva izrečena namera čelnika ovog saveza da će plivačima Srbije dati preporuku da se bave drugim sportovima. To jasno govori o njima, a sigurni smo da će naši sportisti iz plivanja prepoznati ko i kako pokušava da njihove vrhunske rezultate na koje smo ponosni, demagoški omalovaži i stavi u funkciju skidanja odgovornosti za svoje propuste i nerad.

Upravo svesni činjenice da sportisti ne bi trebalo da ispaštaju zbog lošeg i nezakonitog rada rukovodstva Saveza, Ministarstvo u saradnji sa Olimpijskim komitetom i Sportskim savezom Srbije preuzima sve neophodne mere da se obezbede sredstva za te sportiste.

Top