Reakcija ministra omladine i sporta na uslovnu odluku Izvršnog komiteta MOK-a

Iako kao ministar nadležan za sport u Republici Srbije nisam u mogućnosti da utičem na odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta, a uvažavajući nezavisnost te najviše svetske organizacije u olimpizmu, želim da verujem da će ova odluka Izvršnog odbora MOK-a pri konačnom razmatranju i odlučivanju od strane najviše instance tog Komiteta biti još jednom detaljno preispitana.

Posebno želim da naglasim da treba imati u vidu da bi se takvom odlukom i prijemom u članstvo Olimpijskog komiteta jedne takozvane države koja nije članica Ujedinjenih nacija, a što predstavlja jedan od esencijalnih uslova za prijem u članstvo u MOK-u, napravio veliki i opasan presedan koji do sada nije učinjen na međunarodnoj sportskoj sceni.

Kao ministar sporta i učesnik olimpijskih igara smatram i sa svoje strane osuđujem svaku odluku kojom se u sportu, gde je jedna od osnovnih odlika upravo pridržavanje jasnih i jednakih pravila za sve, a što sport čini nedostupnim za uticaj politike i bilo kojih drugih vidova uticaja, uvode bilo kakvi oblici presedana i smatram apsolutno neprihvatljivim da se uslovi za učestvovanje razlikuju i prilagođavanju po potrebi ili po osnovu različitih kriterijuma.

Takođe, uveren sam, bez obzira na stav Izvršnog odbora MOK-a koji je, moram da naglasim, uslovan, da ova najprestižnija svetska organizacija neće doneti odluku kojom bi se dovelo u pitanje jedno od osnovnih načela olimizma - ravnopravnost svih učesnika u sportu u pogledu uslova za učestvovanje u sportu i za sticanje statusa u sportu jer bi to u budućnosti moglo ozbiljno da ugrozi sistem sporta na međunarodnom nivou.

Top