Raspisan javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije potrebama osoba sa invaliditetom

U skladu sa čl. 112, 113, 114. i 115. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS” broj 10/16), u daljem tekstu: Zakon, a u vezi sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, broj 64/16), u daljem tekstu: Pravilnik,

 

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

RASPISUJE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA RADI UČEŠĆA U PROGRAMU/PROJEKTU: PRILAGOĐAVANjE POSTOJEĆIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE POTREBAMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Obrazac 3 - Predlog programa ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata nalazi se na linku; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Top