Prva poseta ekspertskog tima Saveta Evrope

Datum: 04.04.2014 | Kategorija: Omladina,

Nezavisni ekspertski tim Saveta Evrope posetiće Republiku Srbiju od 6. do 12. aprila kako bi obavio proces evaluacije sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period 2008-2014. godine. Evaluacija se sprovodi na zahtev Ministarstva omladine i sporta, pred izradu nove strategije za mlade za period 2015-2025. kako bi se mogli sagledati realni efekti urađenog, te došlo do korisnih preporuka za unapređenje rada u omladinskom polju. Tokom posete, sedmočlana delegacija Saveta Evrope sastaće se sa predstavnicima različitih institucija sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa, omladinskih organizacija i svih drugih aktera od značaja za rad sa mladima, kako bi svako iz svog ugla mogao da prikaže dosadašnju saradnju u omladinskom polju i vlastiti doprinos razvoju omladinske politike u Republici Srbiji. Pored posete Ministarstvu omladine i sporta, ekspertski tim će između ostalog posetiti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo kulture i informisanja, kao i Krovnu organizaciju mladih Srbije, Evropski omladinski centar, NVO Hajde da, Pokrajinski sekretarijat za sport i mlade, Nacionalnu asocijaciju praktičara/ki omladinskog rada, ali i Eko centar u Sremskim Karlovcima, koji je četvrti akreditovani omladinski centar u Evropi. Ekspertska misija obuhvatiće dve posete Republici Srbiji i pripremu završnog izveštaja sa preporukama, koji će javnosti biti predstavljen krajem 2014. godine.

Sistemska briga o mladima na svim nivoima

„Danas se možemo pohvaliti sistemskom brigom o mladima na svim nivoima, i sa ponosom možemo reći da se Srbija u tom smislu potpuno promenila u odnosu na 2007. godinu kada su omladinske organizacije i mladi tražili da dobiju svoje ministarstvo i svoju strategiju,“ istakla je Vesna Vidojević¸ samostalna savetnica Ministarstva omladine i sporta na tribini Đačkog parlamenta srednje škole „Đura Jakšić“ u Rači. Ona je prenela đacima pozdrave ministra Vanje Udovičića i čestitke povodom dana učeničkog paralamenta i naglasila da Ministarstvo prepoznaje značaj okupljanja mladih u učeničke parlamente, koje im omogućava da, udruženim snagama, pojačaju glas mladih u svojoj zajedici, tako da se on čuje i poštuje. „Strategija za mlade, za čije smo se donošenje zajedno izborili sa preko 16.000 mladih ljudi, istovremeno je i strategija razvoja naše zemlje koju je verifikovala i Evropska studentska unija. Za manje od četiri godine stvoren je zakonski okvir i mogućnost za aktivno učešće mladih u svim sferama društvenog života,“ predočila je Vidojević. Uloga učeničkih paralmenata naročito se ističe kroz učešće učenika u programu Mladi su zakon, koji se sprovodi se već petu godinu zaredom. U okviru ovog programa u 26 okruga u Srbiji sprovedena su 673 omladinska projekta, koja su finasirana sa preko 50 miliona dinara. „Promene i poboljšanje teških životnih uslova pojedinca su rezultat niza malih koraka i podrške koja na tom putu bude primenjena“, zaključila je Vidojević.
Nazad