Prijem za mlade iz Albanije i Srbije koji učestvuju u programu razmene

Projekat ima za cilj da podstakne dalje povezivanje, saradnju i dijalog između aktera omladinske politike dveju zemalja. Misija OEBS-a u Srbiji i OEBS Kancelarija u Albaniji kroz realizaciju ovog projekta nastoje da doprinesu ostvarenju ciljeva i prioriteta iz Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o omladinskoj politici, koji je potpisan 10. novembra 2014. godine. Prva aktivnost u okviru ovog projekta bila je oraganizacija omladinskog treninga koji je održan u Albaniji (Drač) u periodu od 16-22. septembra 2016. godine, dok će u Srbiji od 21-27. novembra biti održan drugi modul treninga za predstavnike mladih iz ovih zemalja. Tim povodom, u ponedeljak 21. novembra je u Beogradu održan svečani koktel, a ovom prilikom prisutnima se obratio i novi Šef misije OEBS-a u Srbiji, Nj.E. Ambasador Andrea Oricio.

Pored učesnika treninga, skupu su prisustvovali i albanski i austrijski ambasadori, zamenik nemačkog ambasadora i drugi visoki zvaničnici, kao i predstavnici omladinskih udruženja iz Republike Srbije. Ispred Ministarstva omladine i sporta, događaju su prisustvovali Snežana Klašnja, pomoćnik ministra u Sektoru za omladinu i Đuro Blanuša iz Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Top