Poziv za učešće predstavnika omladinskih organizacija na projektu„Enhancing regional connectivity among Serbian and Albanian youth"

Projekat ima za cilj da podstakne dalje povezivanje, saradnju i dijalog između aktera omladinske politike iz Srbije i Albanije. Misija OEBS-a u Srbiji i OEBS Kancelarija u Albaniji kroz realizaciju ovog projekta nastoje da doprinesu ostvarenju ciljeva i prioriteta iz Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o omladinskoj politici, koji je potpisan 10. novembra 2014. godine.

Rok za apliciranje je 20. jun ove godine.

Više informacija o samom projektu kao i link za preuzimanje konkursne dokumentacije možete pronaći OVDE.

Top