Poziv za učešće na info danu “Mladi i evropske integracije”

Info dan će biti održan u ponedeljak, 24.11.2014. godine u Beogradu sa početkom u 11:00 časova.

Cilj info dana je upoznavanje mladih sa procesom evropskih integracija, obavezama Republike Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali i o prednostima koje će imati građani, kao i sami mladi od članstva u EU.

Pozivamo sve zainteresovane mlade ljude do 30 godina starosti da se prijave i uzmu aktivno učešće na planiranom info danu.

Izbor kandidata biće određen na osnovu motivacionog pisma (do 10 rečenica) o razlozima za učešće na info danu. Zbog ograničenog broja mesta, pri odabiru učesnika i učesnica vodiće se računa o ravnomernoj geografskoj distribuciji i zastupljenosti različitih tipova institucija/organizacija.

Popunjavanjem formulara na linku http://goo.gl/forms/VPq8Bgzx75 prijavljujete se za učešće na Informativnom danu.

Prijave su otvorene do 17.11.2104. godine do 23:55 časova. Prijave koje pristignu nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Napominjemo da će za učesnike van Beograda biti refundirani troškovi prevoza u iznosu povratne autobuske/vozne karte.

 
Top