Poziv za simpozijum „Zauvek mladi“ Saveta Evrope

Simpozijum ima za cilj da doprinese razmeni mišljenja i razvoju zajedničkih odgovora na izazove sa kojima se mladi ljudi suočavaju u njihovoj tranziciji ka autonomiji i radnom životu. Očekuje se da će učesnici Simpozijuma biti predstavnici različitih vladinih sektora odgovornih za pitanja tranzicije (omladinski sektor, obrazovanje, zapošljavanje i/ili socijalna pitanja), kao i predstavnici omladinskih organizacija i nacionalnih saveta za mlade, te drugi socijalni partneri kao što su sindikati, udruženja poslodavaca i međunarodne organizacije čije su aktivnosti povezane sa temom Simpozijuma. Svi učesnici moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:

- Da su stanovnici država-članica potpisnica Evropske kulturne konvencije

- Da govore engleski ili francuski jezik

- Da su prisutni tokom celog trajanja Simpozijuma

- Da su posvećeni da doprinesu toku Simpozijuma i spremni da podele svoja iskustva na ovu temu.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti popunjavanjem onlajn prijave na linku: http://youthapplications.coe.int/.

Za sva pitanja u vezi sa skupom, na raspolaganju je adresa: youthapplications@coe.int.

Prijavljivanje je otvoreno do 27. oktobra 2014. do 12.00 časova.

Top