Potpisani ugovori sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada - NAPOR i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade – Asocijacija KZM

U saradnji sa NAPOR-om ove godine će se nastaviti sa standardizacijom omladinskog rada kroz akreditaciju organizacija, profesionalizaciju ljudskih resursa, priznavanje i prepoznavanje omladinskog rada, podršku programima neformalnog obrazovanja kojima se stiču praktična znanja i veštine za profesionalni razvoj i pozicioniranje na tržištu rada kroz omladinski rad, izrada i primena instrumenata za prepoznavanje kompetencija za zapošljivost stečenih neformalnim obrazovanje.

U saradnji sa Asocijacijom KZM nastaviće se osnaživanje kancelarija za mlade kroz standardizaciju rada kancelarija za mlade i jačanje kapaciteta koordinatora kancelarija za mlade. Pružiće se podrška regionalnoj saradnji kancelarija za mlade i radiće se na razvoju svih subjekata omladinske politike na lokalnom nivou. Posebno važna biće i podrška Asocijacije KZM u izradi i evaluaciji lokalnih strateških dokumenata.

Od svog osnivanja do danas Ministarstvo omladine i sporta je finansiralo 8 projekata NAPOR-a u ukupnom iznosu od oko 30 miliona dinara i dva projekta Asocijacije KZM sa preko 10 miliona dinara. Kontinuirana podrška savezu NAPOR i Asocijaciji KZM predstavlja sistemsku posvećenost Ministarstva omladine i sporta uključivanju mladih u donošenje odluka.

Top