Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti omladine i sporta između Srbije i Mađarske

Memorandum važan za još čvršće odnose i širu saradnju dveju prijateljskih država, korisno za razvoj sistema sporta i omladine

Mininstar omladine i sporta Vanja Udovičić i ministar za ljudske resurse Mikloš Kasler danas su na zajedničkoj sednici Vlada Srbije i Mađarske u Subotici potpisali Memorandum o saradnji u oblasti omladine i sporta između dve prijateljske zemlje.

Prioritetni ciljevi predviđeni Memorandumom su razmena iskustva i znanja u institucionalnoj saradnji, oblasti nauke i tehnologije primenjene u sportu, sportskoj medicini, borbi protiv negativnih pojava u sportu (kao što su doping, nasilje i nedolično ponašanje gledalaca na sportskim priredbama, nameštanje utakmica, korupcija), organizaciji sportskih događaja, obuci sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, programima podrške osobama sa invaliditetom, učešću žena u sportu, izgradnji sportske infrastrukture, sportskom i omladinskom turizmu, omladinskoj politici i sportskim i omladinskim projektima i programima.

“Srećan sam što smo potpisivanjem Memoranduma o saradnji dodatno učvrstili naše prijateljske odnose i produbili saradnju država i resornih Ministarstava – korisno za sistem sporta i omladinu u obe zemlje. Podsticaćemo razmenu stručnjaka u oblasti omladine i sporta radi prenošenja znanja i primera dobre prakse, sarađivaćemo u obuci kadrova za tehničke, stručne i administrativne poslove u oblasti sporta – i omogućavati da predstavnici Srbije i Mađarske učestvuju na kursevima, seminarima, sportskim događajima i omladinskim festivalima koji se organizuju u našim zemljama. Nastojaćemo da u saradnju uključimo naše omladinske organizacije, kao i da podržimo unapređenje sporta na lokalnom nivou – što je posebno važno za pravilan razvoj mladih naših dveju država“, izjavio je ministar Udovičić ovim povodom. 

Memorandumom je takođe predviđeno da će Srbija i Mađarska podsticati i razmenu poseta kako bi se ojačala saradnja u oblasti sportskog i omladinskog turizma, kao i  saradnja u okviru međunarodnih organizacija radi usklađivanja platforme zajedničkog delovanja, razmene informacija i sprovođenja objedinjenih projekata u oblastima omladine i sporta.

Top