Pomoćnik ministra Snežana Klašnja na otvaranju Pete konferencije o karijernom vođenju i savetovanju

Fondacija Tempus -  Nacionalni centar Eurogajdens mreža  je po peti put, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva omladine i sporta, organizovala  konferenciju: ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi, 6. oktobra 2017. godine u u Beogradu.

Na otvaranju skupa Snežana Klašnja je istakla važnost karijernog vođenja i savetovanja za profesionalni razvoj i bolju zapošljivost mladih kao  i posvećenost Ministarstva omladine i sporta i drugih nadležnih organa sprovođenju mera iz strateških dokumenata u ovoj oblasti. Ukazala je na dobra postignuća ali i izazove u ovoj oblasti u Srbiji i na važnost kontinuirane razmene primera dobre prakse na domaćem i međunarodnom planu kao i na značaj učešća delegacije Srbije  na EU konferenciju o politikama celoživotnog vođenja, koja je održana 27. i 28. septembra 2017. godine u Estoniji.

Konferencija je okupila preko 150 praktičara iz iz vaspitno-obrazovnh ustanova, univerziteta, državnih organa i institucija, predstavnike međunarodnih Eurogajdens centara, Evropskog centra za razvoj stručnog obrazovanja i nevladinog sektora. U okviru segmenta razmene iskustva i dobrih praksi na evropskom i međunarodnom nivou na konferenciji su izlagali predstavnici Češke, Slovačke, Mađarske, Portugala i Hrvatske.

Na konferenciji je bilo reči i o pokretanju novog Europas formata biografije koji bi svima a pogotovu mladima trebalo da olakša proces traženja posla. Od ove nedelje se na sajtu Eurogajdensa u Srbiji  ovaj format biografije može naći i na srpskom jeziku.

Top