Podsticanje aktivizma mladih kroz projekat „Duh mladosti“

U sklopu projekta, 30. juna 2016. godine, udruženje Nastavi tradiciju organizovalo je Svečanu akademiju na kojoj je učestvovala Pomoćnik ministra za omladinu, Snežana Klašnja. Ona je istakla važnost aktivnog učešća mladih i njihove društvene uloge kao ključnih načela na kojima počiva omladinska politika i koja su ugrađena u Zakon o mladima i Nacionalnu strategiju za mlade. „Naš osnovni zadatak jeste da mladima ulijemo veru i pokažemo da svojim angažovanjem i uključivanjem makar i u lokalne inicijative donose značajnu promenu na bolje, da imaju uticaj, da je njihova energija i potencijal dragocen ovom društvu i da ga zajedno možemo usmeriti u pravcu ostvarivanja prioriteta koji sami mladi postave“, rekla je Klašnja.

Top