Podrška Krovnoj organizaciji mladih

Pomoćnica ministra za omladinu Snežana Klašnja danas je na Pravnom fakultetu pozdravila delegate iz 68 omladinskih organizacija na otvaranju druge skupštine Krovne organizacije mladih u Srbiji. Tokom tri dana konferencije KOMS je organizovao humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za Svratište za decu sa ulice, kojoj je svoj doprinos dala i pomoćnica ministra omladine i sporta. ,,Preteča Krovne organizacije mladih Srbije bila je Koalicija mladih Srbije, čija je aktivnost u velikoj meri uticala na formiranje našeg ministarstva. MOS, sa druge strane, pruža kontinuiranu podršku KOMS-u u radu, budući da je aktivno učešće mladih, odgovornost i solidarnost kao i stalni struktuirani dijalog između mladih i institucija nadležnih za mlade zajednička vizija koju dele ovo najviše predstavničko udruženje mladih i Ministarstvo“, istakla je Klašnja. Krovna organizacija mladih Srbije je savez udruženja koji trenutno okuplja 68 organizacija članica sa čitave teritorije Republike Srbije i najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih. KOMS je član Evropskog omladinskog foruma koji okuplja krovna udruženja mladih iz evropskih zemalja.
Top