Podrška krovnim organizacijama mladih iz regiona

Rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju Aleksandra Knežević pozdravila je prisutne i predstavila aktivnosti i planove Ministarstva omladine i sporta tokom prvog dana regionalne omladinske konferencije "Zajedno rastemo", koja će u Beogradu od 21. do 23. oktobra okupiti krovne organizacije mladih iz zemalja regiona. Pored predstavnice MOS, tokom ceremonije svečanog otvaranja rad prisutnih ohrabrili su i Jan Luneburg, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji i Vukašin Grozdanović, predsednik Krovne organizacije mladih Srbije. Ova konferencija posvećena je temi jačanja održivosti omladinskih mreža kroz regionalnu saradnju i održava se uz podršku OEBS misije u Srbiji. Okupila je predstavnike/ce iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine, ali njenoj uspešnosti doprinose i predstavnici Evropskog omladinskog foruma, kao i Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada. Pored toga, prisutni su i predstavnici/e OEBS misija iz Makedonije, Albanije, Kosova, BiH i Crne Gore, koji će takođe predstaviti rad svojih misija u ovim zemljama u kontekstu omladinskih programa. Očekivanja su da će ova konferencija iznedriti konkretne preporuke i inicijative koje bi unapredile postojeću regionalnu saradnju i ojačale najviša nezavisna predstavnička tela mladih, koja predstavljaju jednog od najznačajnijih partnera svake države u kreiranju sveobuhvatne i koherentne politike za mlade.
Top