Почела јавна расправа о Стратегији развоја спорта

Циљ је да се до 2018. године обезбеди широка доступност спорта за све генерације, унапреде дечији, школски и универзитетски спорт, настави развој спортске инфраструктуре и подигне број врхунских спортских достигнућа, нарочито на Олимпијским играма.

„Поред промена које нас чекају, посвећеност спорту у Србији остаје непромењена - вођење, омогућавање и инвестирање у овај спорт. Било је много успеха за прославу у врхунском спорту, а највећи успех је омогућити деци да пређу пут од учесника у спорту, у школи, у клубу,до будућих освајача медаља, омогућити женама, особама са инвалидитетом и старима да буду активни“, казао је Перуничић представљајући Стратегију.

Према његовим речима, у координацији са спортском јавношћу, тражиће се начини да се унапреди учинак локалних самопуправа чији је задатак да омасови спорт у школама и транспарентније подржава клубове на својим територијама. „А то подразумева изналажење начина да се повећа број спортиста изван традиционалне клупске структуре, са посебним освртом на промене животних прилика и потреба младих. Треба радити на омасовљењу спортских догађаја, заинтересовати спонзоре, донаторе, имати слуха за нове спортове од посебног значаја за младе. Треба помоћи спортским организацијама да постану у већој мери тржишно способне, да развијају менаџерске способности у погледу планирања и развоја“, казао је Перуничић.

Очековани резулати су да до 2018. године у Србији 70 одсто деце школског узраста учествује у организованом спорту најмање 3 сата недељно, да 40 одсто одраслих учествује барем једном недељно у спорту и рекреацији, освајање већег броја медаља на великим такмичењима, посебно на Олимпијским играма, као и постепено успостављање система самоодржиовсти спортских организација унапређењем и јачањем партнерства између спортског и пословног сектора.

Након Сомбора, јавне расправе ће бити одржане и у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Београду.

Top