Otvorena Omladinska konferencija Evropske unije posvećena omladinskoj politici

Ovogodišnja konferencija održava se u sklopu petog ciklusa strukturiranog dijaloga i ima za cilj da se istraže mogućnosti, izazovi i gorući problemi sa kojima se mladi u Evropi suočavaju, kako bi se omogućilo mladima da budu uključeni u različitu, povezanu i inkluzivnu Evropu (spremni za život, spremni za društvo). Tokom radionica, radnih poseta i plenarnih sednica, učesnici su pozvani da podele svoja mišljenja i iskustva, kao i da diskutuju o temama koje su u vezi sa ciljem konferencije. Prisutno je oko 200 predstavnika mladih i institucija zaduženih za mlade, Evropskog omladinskog foruma, Evropske komisije.

Predstavnici Republike Srbije na ovom događaju su pomoćnik ministra za omladinu Snežana Klašnja i omladinski predstavnik, Milica Škiljević (KOMS).

img_20161003_175725

Top