Omladinski forum mladih Lisabon 21

Svetska konferencija ministara zaduženih za mlade i Omladinski forum Lisabon 21, održava se u Lisabonu, u periodu od 21. do 23. juna. Učešće na Svetskoj konferenciji, uzelo je preko 100 zemalja, a našu delegaciju čine Uroš Pribićević, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju, Snežana Klašnja, savetnica ministra, kao i Aleksandra  Majstorović, mladi delegat. 

Na skupu govore najviši predstavnici Portugala i Ujedinjenih nacija, kao i stručnjaci iz različitih oblasti. Konferencija će se završiti usvajanjem Lisabonske deklaracije, koju će tokom sutrašnjeg dana predstaviti Jajatma Vikramanajake, specijalna izaslanica za mlade Generalnog sekretara UN.

Top