Održana deseta sednica Saveta za mlade

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić predsedavao je danas desetom sednicom Saveta za mlade, na kojoj su članovi Saveta informisani o najvažnijim aktivnostima i postignutim rezultatima u oblasti omladine tokom 2018. godine, aktivnostima realizovanim između dve sednice Saveta za mlade i o planovima i prioritetima rada za narednu godinu. Takođe, na sednici je predstavljen i Izveštaj sa omladinske konferencije „Podsticajno okruženje za mlade”, održane 14. decembra, sa zaključcima i preporukama za unapređenje položaja mladih u Srbiji.

„Preporuke i zaključci koji su predstavljeni na Konferenciji u Beogradu i sada članovima Saveta su značajni za unapređenje položaja mladih u Srbiji. Savet za mlade će i dalje nastojati se da se glas mladih čuje i uvaži, da mladi mogu da učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika“, istakao je predsednik Saveta, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Ministarstvo omladine i sporta organizovalo je omladinsku konferenciju „Podsticajno okruženje za mlade” u saradnji sa udruženjima - Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom praktičara/praktičarki omladinskog rada, Nacionalnom asocijacijom Kancelarija za mlade i Mladim istraživačima Srbije.

Konferenciji je prethodila dvodnevna radionica u Omladinskom sportskom kampu Karataš, na kojima je učestvovalo preko 80 mladih iz Srbije i Republike Srpske koji su kroz razmenu primera dobre prakse razgovarali o održivosti omladinskih politika i međunarodnim perspektivama.

Na sednici Saveta je usvojen i Izveštaj o radu Saveta za mlade o aktivnostima realizovanim po Nacionalnoj strategiji za mlade u 2017. godini, te upućen poziv članovima Saveta da dostave svoje priloge o aktivnostima koje su sprovedene tokom 2018. godine.

Top