Objavljen poziv za pisanje eseja - poštovanje ljudskih prava, aktivno građanstvo i uloga mladih

Cilj konkursa je promovisanje vrednosti poput aktivnog građanstva, učešća mladih i važnosti glasa mladih. Poziv je otvoren do 30. juna 2016. godine za sve mlade uzrasta od 15-30 godina. Autoru/ki najboljeg pojedinačnog eseja biće omogućeno besplatno učešće na najvećem godišnjem događaju na temu ljudske dimenzije OEBS-a u Varšavi u septembru /oktobru 2016. godine.

Sprovođenje ove inicijative podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, imajući u vidu da se njome doprinosi ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i posebno pruža podrška aktivnom učešću mladih u društvu.

Više informacija o konkursu kao i prijavnu formu možete preuzeti OVDE.

Top