Obaveštenje o ispravci konkursne dokumentacije raspisanih javnih konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ministarstvo omladine i sporta ovim putem ispravlja tehničku grešku u konkursnoj dokumentaciji u Obrascu prijave na konkurs raspisanih 25. marta 2019. godine pod rednim brojevima 1), 2) i 3) i to:

  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
  2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
  3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”.

Vrši se zamena Obrasca prijave na konkurs.

 

Top