Mladi su važni za evropske integracije u oblasti životne sredine

Skup je organizovao Evropski omladinski centar, uz podršku Sekretarijata za životnu sredinu Grada Beograda, Regionalnog centra za životnu sredinu i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta.

"Važnost životne sredine za mlade je prepoznata i kroz nacrt nove Nacionalne strategije za mlade 2015-2025", istakla je, otvarajući skup, Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u Ministarstvu omladine i sporta.

Ona je naglasila značaj strateških dokumenata, koji predstavljaju važne smernice za dalje aktivnosti u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

Na početku skupa, prisutnima se obratio i Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine koji je istakao da Evropska unija smatra mlade važnim akterom u zaštiti životne sredine. Tom prilikom je naglasio da mu je i samom, kao mladom čoveku bitno da vidi toliko mladih ljudi okupljenih oko ideje zelenog aktivizma.

Nataša Đokić, pomoćnica gradskog sekretara za zaštitu životne sredine je detaljnije opisala prioritete grada Beograda i pozvala mlade da učestvuju u kreiranju i izvođenju aktivnosti koje Sekretarijat realizuje.

U okviru skupa otvorena je izložba fotografija “Beograd kroz zeleni objektiv”, koja prikazuje uređena, ali i zagađena područja Beograda. Izložba je pokazala sve negativne strane ljudskog odnosa prema životnoj sredini, sa idejom da natera mlade da se lično angažuju kako bi sprečili ovakve pojave.

Evropski omladinski centar nastoji da zaštitu životne sredine postavi među prioritete omladinskog delovanja. Kako je u toku izrada Nacionalne strategije za mlade 2015 - 2025 i Akcionog plana, skupu su prisustvovali svi relevantni subjekti, a koordinator Radne grupe za zdravlje, blagostanje i zaštitu životne sredine, Goran Radisavljević predstavio je prisutnima do sada urađeno, pozvavši ih da daju svoj doprinos kroz komentare i predloge.

U nastavku skupa je bilo reči o dostupnim programima u koje mogu da se uključe mladi (WWF, UNDP). Mladi su imali priliku da čuju više o klimatskim promenama i vanrednim situacijama, kako bi stekli osnovna znanja i znali gde i sami mogu doprineti promenama.

Top