Ministar Udovičić na 8. EKOSOK forumu mladih u Njujorku

Brojni bilateralni sastanci, razgovori o Memorandumima o saradnji u oblastima omladine i sporta i zvanično obraćanje svim članovima skupa – samo deo sadržajne agende delegacije Srbije na najvećem međunarodnom forumu mladih

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić predvodiće delegaciju Republike Srbije na 8. međunarodnom EKOSOK (ECOSOC) forumu mladih, koja se 8. i 9. aprila održava u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, SAD. Učesnici Foruma su ministri zaduženi za mlade država članica UN i drugi visoki zvaničnici država članica, predstavnici omladinskih organizacija, civilnog društva, nacionalnih omladinskih krovnih saveza, privatnog sektora, predstavnici stalnih misija država članica, omladinski delegati i predstavnici regionalnih i drugih multilateralnih organizacija, UN agencija, programa i fondova. Tokom ove vodeće svetske manifestacije – koja se ove godine održava pod sloganom „Osnaženi, uključeni i jednaki“, Ministar Udovičić će obaviti niz konstruktivnih bilateralnih sastanaka sa predstavnicima resornih Ministarstava i stručnjacima iz celog sveta, razmatrati sprovođenje aktivnosti iz postojećih 35 i potpisivanje novih Memoranduma o saradnji u oblasti omladine i sporta sa prijateljskim državama i razmeniti iskustva, mišljenja i primere dobre prakse važne za realizaciju  odnosne agende Ministarstva. Od posebnog značaja će biti i obraćanje ministra Udovičića svim članovima skupa u okviru okruglog stola foruma pod nazivom „Investicije u razvoj omladine – finansiranje i drugi načini implementacije“ o uključivanju omladine u sprovođenje ciljeva održivog razvoja.

Republika Srbija godinama unazad radi sistemski na razvoju, unapređivanju i sprovođenju omladinske politike sa ciljem poboljšanja kvaliteta života mladih i njihovog aktivnog učešća u društvu kroz rad saveta, saveza, udruženja i lokalnih kancelarija za mlade - uz stvaranje uslova za bolju zapošljivost i samozapošljivost mladih kao najveći prioritet Vlade i ministarstva. Nacionalnom strategijom za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Zakonom o mladima, koji su doneti uz aktivno učešće mladih i organa nadležnih za mlade,  definisan je međusobni  odnos države i mladih u oblasti razvoja i sprovođenja omladinske politike. Sprovođenjem projekata i programa iz različitih oblasti omladinske i drugih strateških dokumenata Republike Srbije ujedno se ostvaruju i ciljeve Agende 2030 i strategije za mlade iz programa Ujedinjenih nacija.

„Ponosan sam što će Srbija i ove godine imati istaknuto mesto i glas među preko 500 predstavnika omladinskih organizacija i država članica UN na najvećem svetskom forumu koji afirmiše ulogu mladih kao nezaobilaznih partnera u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja. Glavni cilj ovog stručnog skupa je stvoriti razumevanje, podsticaj i što bolje uslove kako bi se mladi aktivno uključili u realizaciju  daljeg razvoja  inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, održivog ekonomskog rasta, zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve, smanjenja nejednakosti, borbe protiv klimatskih promena i izgradnje miroljubivog, inkluzivnog društva i efikasnih institucija,“ istakao je ministar Udovičić.

„Kao i tokom prethodna tri zasedanja, i ovaj forum će pružiti priliku da predstavimo izuzetne rezultate koje je naša zemlja postigla u domenu unapređenja omladinske politike – po čemu smo na prethodnim skupovima isticani kao primer uspeha i dobre prakse, i pozivani od strane drugih država da kroz saradnju na svim nivoima prenesemo naša pozitivna iskustva iz ove oblasti. Činjenica da Srbija sada ima 35 potpisanih Memoranduma o saradnji u oblastima omladine i sporta – i da će ih biti još više u bliskoj budućnosti – svedoči o tome koliko se ceni naš radi i primer, i kolika je potreba država sveta da aktivno sarađuju na ovim temama od ključne važnosti za budućnost čovečanstva.“

„Od 2017. godine, Srbija realizuje projekat ,,Omladinski delegat u UN“, putem kojeg su i naši mladi aktivno uključeni u diskusije i dogovore o sprovođenju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine na globalnom nivou. Naša zemlja i mladi su dali veliki doprinos uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i unapređenju interkulturalnog dijaloga, aktivizma, socijalne uključenosti i mobilnosti mladih na prostoru zapadnog Balkana. Posebno smo ponosni imenovanjem Novog Sada za Evropsku prestonicu mladih 2019. i prestonicu kulture 2021. godine – prestižne titule koje zasluženo afirmišu Srbiju kao važan svetski centar za mlade, što će takođe biti zvanično predstavljeno tokom nastupa delegata naše zemlje na forumu. Budućnost naše planete počiva na mladima, i siguran sam da će sve što je Srbija učinila u njihovom osposobljavanju i omogućavanju da preuzmu ovu važnu ulogu biti primljeno sa izuzetnom pažnjom, pohvalama i predlozima sa širu saradnju na najvišem svetskom nivou!““ zaključio je ministar Udovičić.

 

 

Top