Konkursi u oblasti omladinskog sektora

Svi koji imaju dobre ideje i projekte mogu se do 10. oktobra prijaviti na Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou, Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade i Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju pronađite OVDE.

 
Top