Javni poziv za prijavljivanje kandidata u Radnoj grupi za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Datum: 20.10.2015 | Kategorija: Omladina, Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta objavljuje Javni poziv za prijavljivanje kandidata iz redova naučne i stručne javnosti za članstvo u Radnoj grupi za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, s obzirom na to da je Vlada na sednici održanoj 27. februara 2015. godine donela Nacionalnu strategiju za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 22/15), a na sednici održanoj 6. avgusta 2015. godine, Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 70/15). 

Svrha Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine je da se kroz konkretne aktivnosti na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, realizuju opšti ciljevi Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. U delu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine – Mehanizam praćenja, evaluacija i izveštavanje, predviđeno je da Vlada obrazuje Radnu grupu za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade.

Poziv se upućuje svim zainteresovanim predstavnicima naučne i stručne javnosti koji su upoznati sa omladinskom politikom i koji su spremni da na dobrovoljnoj osnovi daju doprinos radu Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade. Pored jednog predstavnika naučne i stručne javnosti, Radna grupa za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade će u svom sastavu imati i predstavnike nadležnih državnih organa, institucija i udruženja.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDE.

Nazad