„Dijalog za budućnost“: Za region bez predrasuda, uz poverenje i stabilnu saradnju

Nacionalna platforma za dijalog, deo regionalnog projekta „Dijalog za budućnost“, održana je danas u Beogradu.

Organizovana od strane Beogradskog fonda za političku izuzetnost zajedno sa agencijama Ujedinjenih nacija, UNDP, UNICEF i UNESKO iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, ova platforma je okupila oko 120 učesnika – srednjoškolaca, studenata, aktivista, predstavnika organizacija civilnog društva, novinara, itd.

Prisutnima se na otvaranju obratio ministar omladine i sporta Republike Srbije Vanja Udovičić i, između ostalog, istakao da posebnu pažnju svako društvo treba da posveti mladima jer oni su najjača energija sadašnjosti i budućnosti.

„Mladi treba da budu aktivni u svim sferama društva, jer njihovo aktivno učešće u dijalogu je ključno za prevazilaženje predrasuda, razvijanje i produbljivanje poverenja i stabilnu saradnju kao preduslove napretka u svim sferama“, rekao je ministar Udovičić.

Cilj projekta „Dijalog za budućnost“ koji finansira fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF), je podsticanje konstruktivnog dijaloga između različitih zajednica, između građana i njihovih lidera, kao i jačanje poverenja u regionu, davanje preporuka u pogledu politika i delovanja na polju zajedničkih prioriteta, pri čemu se promoviše društvena kohezija, međukulturalno razumevanje i jačanje dijaloga između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Poseban fokus je stavljen na potrebe i važnost uloge mladih kao neophodnog elementa za stabilan proces usmeren na budućnost saradnje u regionu

Top