Delegacija Republike Srbije na Ministarskoj konferenciji za mlade EU

U Solunu se 10-12. marta 2014. u sklopu Grčkog predsedavanja Savetom ministara Evropske unije održava Ministarska konferencija za mlade. Konferencija je okupila predstavnike institucija i omladinskih organizacija iz zemalja-članica EU, zemalja koje su kandidati za članstvo i zemalja EFTA, kao i predstavnike međunarodnih organizacija. Konferencija ima za cilj da pruži platformu za konstruktivni dijalog predstavnika institucija i omladinskih organizacija o pitanjima od značaja za mlade, sa posebnim fokusom na pravima mladih i njihovom aktivnijem uključivanju u aktuelne društvene procese. Tokom konferencije, novi trio koji preuzima predsedavanje EU u narednih 18 meseci predstaviće svoje prioritete tokom predsedavanja. Nakon Grčke, Savetom ministara EU predsedavaće Italija. Svoje predstavnike na Ministarskoj konferenciji ima i Republika Srbija i to su Uroš Bogdanović, posebni savetnik ministra, Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju, Marija Bulat i Ivana Andrašević, predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije.
Top