Borovčanin: Mladima se konačno poklanja više pažnje

Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Nenad Borovčanin izjavio je danas da se mladima u Srbiji konačno posvećuje više pažnje, o čemu svedoči i godišnji izveštaj Evropske komisije, u kome se između ostalog, pozitivno ocenjuje i rad sa omladinom. Borovčanin je naglasio da je pozitivna ocena iz Brisela rezultat svega urađenog, ali i izlaganja predstavnika MOS na Unapređenom stalnom dijalogu u junu ove godine i redovnih izvestaja o napretku koji se dostavljaju Kancelariji za evropske integracije. "Omladinskim pitanjima konačno se poklanja više pažnje, što je rezultat lobiranja našeg ministarstva na evropskoj sceni i među partnerima EU u Srbiji. Omladina je najveći resurs svakog društva pa i našeg, a u Srbiji živi 1.5 miliona mladih. Počeli smo da razmišljamo o njima i u budućnosti ćemo kroz primenu zakona i strategije za mlade, omogućiti stvaranje sve većeg broja udruženja i omladinskih organizacija, kancelarija za mlade, što će omogućiti njihovo veće aktiviranje", rekao je Borovčanin Tanjugu. On je dodao da ga raduju dobre vesti Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama, ali i da se Ministarstvo omladine i sporta neće zaustaviti na tome. "Ovo je samo početak usklađivanja svega onoga što omladina u Evropskoj uniji ima. To su razne pogodnosti kada su u pitanju zapošljavanje i kvalitet života. Oni četiri meseca nakon završetka škole ili ostanka bez posla imaju mogućnost obavljanja radne prakse i na taj način eventualnog zapošljavanja, a to je dobar primer u kom pravcu treba da idemo kada su garancije srpske omladine u pitanju", poručio je Borovčanin. U godišnjem izveštaju Evropske komisije, između ostalog, kaže se da Ministarstvo omladine i sporta podržava mlade da volontiraju, stažiraju i koriste programe karijernog savetovanja, kao i da je Srbija dodatno povećala učešće u programu "Mladi u akciji", koji sprovodi Evropska unija.
Top