Одлуке

Наслов Тип документа
Одлука о висини одобрених средстава за субевнције 2019 ЕП у кошарци за жене Icon PDF
1-Одлука о измени одлуке међународна такмичења Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за редовне програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС и ССС, који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину Icon PDF
14-Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
13-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми Icon PDF
12- Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
11-Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
10-Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
9-Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
8-Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
7-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми Icon PDF
6-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми Icon PDF
5-Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
4-Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
3-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми Icon PDF
2-Одлука о измени одлуке Међународна такмичења Icon PDF
2-Одлука о измени одлуке редовни програми Icon PDF
1-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми Icon PDF
1-Одлука о измени одлуке међународна такмичења Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
13-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
12 - Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. Icon PDF
11 - Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. Icon PDF
10 - Одлука о изменама и допуни одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС, ССС, који се финансирају из буџета РС за 2017. Icon PDF
9-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
8-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
7-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
6-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
5-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
4-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике србије за 2017. годину Icon PDF
4-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
3-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике србије за 2017. годину Icon PDF
3-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
2-Одлука о изменама одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2017 Icon PDF
2-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
1-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
1-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлукa о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности који се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности које се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2015. године Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских спортских савеза, ОКС, ПОКС и ССС, који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности који се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2015. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Спортски кампови Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Редовни програми Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. gодину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Међународна такмичења Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 59.